slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Algemene voorwaarden

Uw algemene voorwaarden zijn die standaardvoorwaarden die uw kernafspraken aanvullen. Denk bijvoorbeeld aan een standaardlevertijd, (beperkte) aansprakelijkheid of betalingstermijnen.

Algemene voorwaarden zijn bedoeld om opgenomen te worden in meerdere overeenkomsten. Goed opgestelde algemene voorwaarden voorkomen conflicten en versterken uw juridische positie. Het is daarom belangrijk dat dit zorgvuldig en op maat wordt opgesteld.

Naast de inhoud van de algemene voorwaarden is het evenzeer belangrijk dat de algemene voorwaarden op correcte wijze van toepassing worden verklaard én aan de andere partij ter hand worden gesteld.

Expertise WiseMen
Onze algemene voorwaarden worden voor onze cliënten op maat geleverd. Alleen bij maatwerk heeft u de grootste kans dat een beroep op uw algemene voorwaarden in een procedure, stand houdt. Voor meer informatie over algemene voorwaarden neemt u vrijblijvend contact met ons op.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81