slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Aanbestedingsrecht

WiseMen voert een advies- en procespraktijk in het (Europese) aanbestedingsrecht. De combinatie van expertise in aanbestedingen, ICT-recht en het jarenlang bijstaan van cliënten in de IT onderscheidt WiseMen van andere kantoren.

Voor ondernemers
Voor ondernemingen die inschrijven op aanbestedingen levert WiseMen diverse soorten ondersteuning afhankelijk van uw behoefte. Bij ervaren inschrijvers met een eigen tender-team levert WiseMen als gespecialiseerd advocatenkantoor praktisch advies bij complexere vraagstukken. U krijgt inzicht in uw rechten, mogelijkheden en wij procederen als het nodig is.

Maar daar stopt de dienstverlening van WiseMen niet. Als u daar behoefte aan heeft, kan WiseMen ontzorgen door de juridische aspecten van de aanbesteding deels of geheel voor haar rekening te nemen. Bij juridische aspecten kunt u denken aan het scannen van de juridische elementen, zoals de concept raamovereenkomst, de voorwaarden en de aanbestedingsprocedure zelf, het opstellen van scherpe vragen bij de nota van inlichtingen, het controleren en verbeteren van de inschrijving om uw kansen op gunning te vergroten. Hierdoor kan de onderneming zich weer volledig richten op de aan te bieden oplossing.

Voor overheidsinstellingen
WiseMen begeleidt aanbestedende diensten bij de uitvoering van gehele aanbestedingstrajecten. Voorbeelden zijn de inrichting van het proces, strategisch meedenken, het opstellen van een leidraad, mantelovereenkomst en documentatie, het beantwoorden van juridische vragen bij de nota van inlichting en de juridische beoordeling van inschrijvingen.

Ook kunnen wij adviseren bij complexe problematiek. Daarbij houden wij een zo praktisch mogelijke benadering van het aanbestedingsrecht en een open oog voor de belangen van de aanbestedende dienst. Juist door de beperkingen die termijnen opleggen voor het instellen van bezwaar is het van belang snel met de betrokkenen een oplossing te vinden om onnodige escalatie en procedures te vermijden.


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81