slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Privacy en dataverwerking

Privacy is recentelijk een hot topic geworden. In de media verschijnen dagelijks berichten over datalekken, computerinbraken en berichten over boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens. De hoeveelheid wetgeving over privacy neemt toe. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn en een grote impact hebben op een ieder die persoonsgegevens verwerkt.

Zo ook voor IT-bedrijven en reclame- en communicatiebureaus/internetbureaus - van oudsher onze grootste groep cliënten - die in opdracht van hun klanten persoonsgegevens verwerken. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die zijn ondergebracht in een database en die worden gebruikt voor het verzenden van commerciële e-mails. Of applicaties die de gebruiker vragen persoonsgegevens - zoals username en een e-mailadres - in te voeren. Die wijzen van verwerking van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Iedere onderneming dient dus met privacy aan de slag te gaan. Het compliant maken van een organisatie vergt een behoorlijke inspanning. Er is geen standaard procedure omdat organisaties niet hetzelfde zijn georganiseerd en de wijze van verwerking van persoonsgegevens verschilt. Maatwerk is dus vereist.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening op het gebied van privacy bestaat uit het geven van juridisch advies aan ondernemingen die persoonsgegevens verwerken, zoals:

  • het opstellen of beoordelen van bewerkersovereenkomsten;
  • het opstellen van richtlijnen in het kader van de meldplicht inzake datalekken;
  • het adviseren over te ondernemen actie in het geval van een datalek;
  • het uitvoeren van een privacy-audit;
  • het optreden tegen personen die zich onrechtmatig toegang tot een IT-systeem hebben verschaft of DDOS-aanvallen hebben uitgevoerd.

 De privacy audit

Wij voeren met enige regelmaat privacy scans uit. Die scan is er op gericht om de wijze van verwerking van persoonsgegevens binnen de onderneming in kaart te brengen zodat duidelijk wordt waar zich de risico’s bevinden. Vervolgens doen wij suggesties voor het treffen van maatregelen zodat de risico’s worden geminimaliseerd en voldaan wordt aan de wettelijke regels. Ons onderzoek en advies wordt neergelegd in een privacy-rapport.  

Contact

Wij adviseren u graag over alle aspecten op het gebied van privacy.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie.

Klik hier voor deze pagina als .pdf.

Voor de laatste ontwikkelingen schrijft u zich nu in voor de WiseMen Nieuwsflits!


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81