slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Intellectuele eigendom

Wij adviseren cliënten bij het aangaan van overeenkomsten waarbij intellectuele eigendomsrechten een rol spelen. Bijvoorbeeld overeenkomsten waarbij opdracht wordt verleend een softwareproduct te leveren of een website te bouwen, maar ook samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en agentuur- en distributieovereenkomsten.

Naast het geven van advies procederen de intellectuele eigendomsrecht advocaten in gevallen van inbreuken op auteursrechten, merkenrechten en  handelsnaamrechten. Daaronder vallen ook procedures over domeinnamen. Specifieke expertise bestaat op het gebied van onrechtmatige (pers)publicaties en schendingen van portretrecht.
 


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81