slider01

WiseMen fungeert als Virtuele Juridische Afdeling voor ruim 250 ICT-bedrijven en marketing & communicatieadviesbureaus.

Neem contact op voor meer informatie.

Lees meer

 

 

slider01-1440x501x1

Geschil over een ICT-project?

Voorkom escalatie en neem contact met ons op.

Lees meer

slider01-1440x501x1-1

Geschil met een werknemer?

Voorkom escalatie en neem contact met ons op.

Lees meer

Arbeidsrecht & HRM

Het arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, zowel in de private als in de publieke sector. Hierbij komen vele onderwerpen aan bod, te denken valt aan contracten voor bepaalde tijd, contracten voor onbepaalde tijd, detachering, medezeggenschap, collectieve regelingen, concurrentie, ouderschapsverlof, arbeidsongeschiktheid, salariëring en werknemers uit het buitenland.

Arbeidsrecht advocaat Den Haag

WiseMen begeleidt, adviseert, procedeert en ondersteunt onder meer in:

 • juridische aspecten van human resource management
 • advisering over arbeidsrecht gerelateerde wetgeving
 • zzp’ers, detachering, freelancers, opdrachtnemers
 • freelance-, detachering- en arbeidsovereenkomsten
 • ontslag
 • herstructurering
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • belemmerende bedingen (concurrentiebeding/relatiebeding/anti-ronselbeding/geheimhoudingsbeding)
 • medezeggenschapsrecht en CAO’s
 • sociaal verzekeringsrecht
 • procedure voor kennismigranten
 • klachten bij de Commssie Gelijke Behandeling


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81