slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Lid Nederlandse Orde van Advocaten

Alle advocaten bij WiseMen zijn ingeschreven bij de Nederlandse orde van Advocaten en voldoen aan de strenge regels die aan onze beroepsuitoefening worden gesteld. Zij zijn tenminste verzekerd overeenkomstig de bepalingen van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit van de Orde. Een kopie van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis bij Nationale Nederlanden ligt ter inzage bij het secretariaat van WiseMen.

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81