slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Contractenrecht

Een goed contract voorkomt discussie tijdens de duur van de overeenkomst. Bij WiseMen beseffen wij dat al te goed. Onze contracten zijn juridisch “waterdicht” waarbij de bedoeling van partijen en hetgeen partijen wensen af te spreken, zo duidelijk mogelijk wordt weergegeven.  

Opstellen van contracten

Elke dag maakt u (contractuele) afspraken van klein of groot belang. U koopt een auto, huurt een huis of sluit een telefoonabonnement af, dit alles wordt beheerst door (contractuele) afspraken. Voor een bedrijf is dit niet anders. Dagelijks worden met leveranciers afspraken gemaakt over bijvoorbeeld een te leveren product of dienst, de prijs en de levertijd.

Een overeenkomst is vormvrij. Afspraken kunnen zijn vormgegeven in een mondelinge overeenkomst, in een (schriftelijke) offerte, een standaard- of maatcontract en/of aangevuld met algemene voorwaarden.

Belangrijk is dat de inhoud en strekking van uw afspraken goed worden weergegeven. Daarnaast is het natuurlijk essentieel dat de afspraken in overeenstemming zijn met bestaande wettelijke verplichtingen. Het doel dat u voor ogen hebt, dient juist vertaald te worden in het contract. Zo kunnen enerzijds conflicten worden voorkomen, en anderzijds hebt u een juridische voorsprong wanneer conflict ontstaat.

Algemene voorwaarden

Uw algemene voorwaarden zijn die standaardvoorwaarden die uw kernafspraken aanvullen. Denk bijvoorbeeld aan een standaardlevertijd, (beperkte) aansprakelijkheid of betalingstermijnen. Algemene voorwaarden zijn bedoeld om opgenomen te worden in meerdere overeenkomsten. Goed opgestelde algemene voorwaarden voorkomen conflicten en versterken uw juridische positie. Het is daarom belangrijk dat dit zorgvuldig en op maat wordt opgesteld. WiseMen heeft de benodigde expertise om uw voorwaarden effectief en helder op te stellen.

Soorten contracten

De contracten die wij opstellen zijn onder andere:

Geschillen over contracten

Bij het grootste deel van de juridische geschillen gaat het over de nakoming van contracten. De interpretatie van een contract zorgt in die geschillen voor de meeste discussie. Bij een geschil over de inhoud en de nakoming van een contract, dient zorgvuldig te worden gehandeld. Of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (wanprestatie) hangt af van de omstandigheden van het geval. Het is raadzaam om al vóór escalatie van een geschil advies te vragen over uw juridische positie. Voor informatie over procedures klikt u hier.

Expertise van WiseMen

Een groot onderdeel van onze praktijk betreft het opstellen van contracten, het voeren van contractonderhandelingen en het voeren van procedures over de interpretatie en de uitvoering van contracten. Neemt u vrijblijvend contact met de IT-recht advocaten van WiseMen op voor meer informatie.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81