slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Merkenrecht

Door het registeren van de naam van uw product of dienst als merk verkrijgt u het alleenrecht op gebruik van het merk voor die producten of diensten waarvoor u het merkenrecht hebt verkregen. Het merk is vaak het visitekaartje van een onderneming omdat alleen u het merk mag gebruiken. U kunt dus op basis van uw merkenrecht optreden tegen uw concurrenten die een gelijk of overeenkomstig merk hanteren. De merkenrecht advocaten van WiseMen staan u graag terzijde.

Waarde van een merk
Een merk is dan ook een belangrijk middel om uw producten of diensten te onderscheiden van die van de concurrentie. Een merk ontwikkelt zich op die manier als een grote waarde voor uw onderneming. Ook in financiële zin.

Merken kunnen worden overgedragen of in licentie worden gegeven aan anderen. Een merk is dus een verhandelbaar recht dat een behoorlijke waarde kan verkrijgen.

Soorten merken
Als merk zijn alle tekens geschikt die kunnen dienen om de waren (producten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Door deze ruime definitie, alle tekens, zijn er diverse soorten merken. De meest voorkomende merken zijn woordmerken, beeldmerken en vormmerken.

Een woordmerk is  de naam - bestaande uit letters of tekens - waaronder een product of dienst op de markt is. Een beeldmerk is een afbeelding zoals een logo of woord met een speciale opmaak. Indien aan bepaalde vereisten is voldaan kan een bijzondere vorm van een product of een verpakking (denk bijvoorbeeld aan een bijzondere vorm van een parfumflesje) een merk zijn.

Merkdepot
Het merkenrecht verkrijgt u door een merkdepot. Zonder depot verkrijgt u geen merkenrecht. U kunt een merk deponeren voor gebruik in de landen waar u uw product aanbiedt of voornemens bent te gaan aanbieden. Een depot voor een Benelux merk vindt plaats via het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), een gemeenschapsmerk via het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en een internationaal merk via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). 

Exploitatie van uw merk
Met een merk kunt u dus uw producten of diensten een unieke aanduiding geven. U kunt anderen verbieden gebruik te maken van uw merk of teken dat sterk op uw merk lijkt. Naast de handhaving van uw merkenrecht door het gebruik aan concurrenten te verbieden, kunt u uw merk exploiteren door het in licentie te geven aan anderen. Denk bijvoorbeeld aan franchiseovereenkomsten waarbij de franchisegever aan de franchisenemer het recht geeft gebruik te maken van een merk. Ook bij agentuurovereenkomsten en distributieovereenkomsten wordt doorgaans in de overeenkomst het recht verleend gebruik te maken van een merk.

De expertise van WiseMen
De merkenrecht advocaten van WiseMen hebben ruime ervaring in het optreden tegen merkinbreuk. Die handhaving vangt meestal aan met het sturen van een sommatiebrief aan de inbreukmaker. Indien niet aan de eisen tegemoet wordt gekomen, kan een procedure worden gestart. Daarbij zal naast een verbod op gebruik van uw merk aanspraak kunnen worden gemaakt op schadevergoeding. Onder die schadevergoeding vallen ook de kosten van rechtsbijstand die u als gevolg van de procedure heeft moeten maken. Wij kunnen vooraf een goede inschatting maken van uw kansen in een procedure.

Naast het voeren van procedures adviseren wij onze cliënten over de commerciële exploitatie van merken. Een groot deel van de praktijk bestaat uit het opstellen van merklicentieovereenkomsten en andere commerciële contracten waarin een merk – of anders intellectueel eigendomsrecht - een rol speelt.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81