slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Raamovereenkomst

Bij een langdurige relatie waarbinnen partijen steeds opdrachten en projecten aangaan, kan het bewerkelijk zijn om steeds bij iedere opdracht alle voorwaarden door te nemen en uit te onderhandelen. Om dit traject te vereenvoudigen kan een mantelovereenkomst /  raamovereenkomst worden gesloten. Dit is een overeenkomst tussen opdrachtgever(s) en leverancier(s) met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan uurtarieven, aantal en kwaliteit van het geleverde, aansprakelijkheid en aanvullende diensten, zoals onderhoud.  Met een mantelovereenkomst sluiten partijen een raamwerk dat als basis dient voor de komende afzonderlijke opdrachten.  Deze afzonderlijke opdrachten worden in nadere overeenkomsten (NOK’s of Statements of Work) vastgelegd.

Wanneer de opdrachtgever deel uitmaakt van de overheid en moet aanbesteden, gelden er bijzondere regels met betrekking tot het aangaan van mantelovereenkomsten. De drempels om aan te besteden zijn in de afgelopen jaren steeds lager geworden waardoor het aantal aanbestedingsprocedures en mantelovereenkomsten sterk is toegenomen. Maar ook binnen het bedrijfsleven wordt de mantelovereenkomst steeds meer gebruikt.  

Vaak schept het sluiten van een mantelovereenkomst nog geen afnameverplichting voor de opdrachtgever, maar is er wel een (on-)geschreven verplichting om dergelijke opdrachten aan de leverancier via de mantelovereenkomst te gunnen.

 


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81