slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Hostingovereenkomst

Bij hosting zorgt een IT-leverancier ervoor dat bepaalde opslagruimte in verbinding staat en steeds blijft met het internet, waarop bestanden voor websites en andere toepassingen door de klant geplaatst kunnen worden. Met zijn klanten sluit de IT-leverancier hostingovereenkomsten.

De IT-leverancier moet er bij hosting voor waken dat zijn verantwoordelijkheid niet groter wordt gemaakt dan zijn taken. Hij hoort bijvoorbeeld niet aansprakelijk te zijn voor de inhoud van de websites en gegevens die hij voor zijn klanten “host”, maar kan wel schadeplichtig worden wanneer hij na notificatie niet de juiste stappen onderneemt. Afspraken over de verantwoordelijkheden, taken en kwaliteit van de geleverde dienst kunnen in een hostingovereenkomst worden vastgelegd. De klant heeft op zijn beurt belang bij een goede hostingovereenkomst, aangezien het falen van de host/IT-leverancier tot gevolg kan hebben dat de website niet bereikbaar is, met grote gevolgen voor de interne processen, marketing en eigen dienstverlening. En hoe zit het bijvoorbeeld met effecten van veranderingen in de prijs voor energie? Veel onaangename verassingen kunnen worden voorkomen door in de hostingovereenkomst een voorziening op te nemen.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81