slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Eula

Veel software wordt geleverd met EULA’s die de eindgebruikers dienen te accepteren voor aanvang van het gebruik van de software. Een EULA bevat vooral bepalingen die zien op het gewone gebruik van de software en gaat in op handelingen die de eindgebruiker niet mag doen. Verder beschermt de EULA de IT-leverancier door de aansprakelijkheid voor (onverantwoord) gebruik van de software in belangrijke mate uit te sluiten. 

 


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81