slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Agentuurovereenkomst

De producent die gebruik wenst te maken van handelsagenten doet er goed aan de contractuele relatie schriftelijk vast te leggen in een agentuurovereenkomst.
In een agentuurcontract staan de afspraken over de rechten en plichten van de productent en de handelsagent. De agentuurovereenkomst verschilt van de distributieovereenkomst doordat de wet aparte regels kent voor agentuurovereenkomsten. En met die wettelijke regels dient in het contract rekening te worden gehouden.

Een handelsagent is een onafhankelijk persoon die bemiddelt bij het tot stand brengen van overeenkomsten. Zijn beloning bestaat uit een provisie, die afhankelijk is van de omzet. Het is belangrijk niet alleen daarover afspraken te maken, maar ook over de duur van de agentuurovereenkomst, de wijze van beëindiging, de goodwill-vergoeding en een eventueel concurrentiebeding.

Juridisch advies bij het vormgeven van een agentuurnetwerk en de te hanteren agentuurovereenkomsten is dan ook essentieel. Zowel vanuit het perspectief van de producent als van de agent.

Lees hier meer over de agentuurovereenkomst.

 


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81