slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Aandeelhoudersovereenkomst

Bij ondernemingen met meer dan één aandeelhouder zal doorgaans een aandeelhoudersovereenkomst de verhoudingen tussen de aandeelhouders bepalen.

De aandeelhouders zijn vrij in het maken van afspraken tenzij die in strijd komen met het geldende recht. Als een aandeelhouders is opgesteld, zullen nieuwe aandeelhouders partij dienen te worden bij de aandeelhoudersovereenkomst. De aandeelhoudersovereenkomst kan op ieder gewenst moment worden aangepast.

De inhoud van de aandeelhoudersovereenkomst verschilt per onderneming. Er is echter een aantal onderwerpen dat in vrijwel iedere aandeelhoudersovereenkomst wordt opgenomen. Dit zijn:

  • de voorwaarden waaronder aandelen kunnen worden gekocht en verkocht;
  • de wijze waarop de waarde van de aandelen in het geval van koop en verkoop wordt vastgesteld;
  • de stemverhoudingen in de algemene vergadering van aandeelhouders van iedere aandeelhouder;
  • regels ten aanzien van de verplichtingen van de aandeelhouders, bijvoorbeeld ten aanzien van hun financiële inbreng;
  • regels ten aanzien van besluiten waarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist;
  • regels ten aanzien van de onderwerpen waarvoor unanimiteit van aandeelhouders is vereist (bijvoorbeeld een statutenwijziging);
  • regels in het geval van een “deadlock” situatie;
  • het te voeren dividendbeleid
  • het opleggen van een non-concurrentiebeding / relatiebeding voor de (uittredende) aandeelhouders.

Wij helpen u graag bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Ook voor geschillen over aandeelhoudersovereenkomsten kunt u bij ons terecht.

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81