slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Geheimhoudingsovereenkomst/
Non disclosure agreement (NDA) 

Ook binnen de ICT- branche worden geheimhoudingsovereenkomsten - ook wel Non Disclosure Agreements (NDA’s) genoemd - steeds meer gebruikt. Een geheimhoudingsovereenkomst wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat met informatie, bedrijfsgeheimen en knowhow vertrouwelijk wordt omgegaan. Zo kan in een geheimhoudingsovereenkomst worden opgenomen dat het verboden is deze informatie te openbaren of te delen met anderen, op straffe van een boete.

Enkele onderdelen die veel voorkomen in een geheimhoudingsovereenkomst zijn:

•    een definitie van vertrouwelijke  informatie;
•    bepalingen wanneer informatie niet (meer) vertrouwelijk is;
•    verplichtingen hoe met informatie moet worden omgegaan;
•    grenzen aan het gebruik van vertrouwelijke informatie; 
•    bepalingen omtrent schending van de geheimhouding.

Enerzijds kan een geheimhoudingsovereenkomst het moeilijker maken voor een ander om met een concept van een ander aan de haal te gaan. Anderzijds is het sluiten van zo’n overeenkomst niet altijd nuttig en kan soms ook beperkend werken. Denk aan IT-projecten waarbij veel verschillende partijen actief zijn.

Neem contact met ons op indien u behoefte heeft aan een goede geheimhoudingsovereenkomst (NDA). 

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81