slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Legal scan | Pre due diligence

Een paraplu beschermt u tegen de regen, een zonnebrandmiddel beschermt u tegen de zon; onze Legal Scan beschermt u tegen juridische risico's!

Het is misschien niet helemaal duidelijk wanneer u ermee te maken krijgt maar u kunt er donder op zeggen dat er een keer sprake zal zijn van een 'lagedrukgebied' of een ongenaam brandende zakelijke zon, bijvoorbeeld in de vorm van schade waarvoor uw onderneming aansprakelijk is.

WiseMen ziet zijn diensten als een paraplu om open te slaan bij juridische neerslag en als beschermend zonnebrandmiddel tegen brandende juridische risico's. Zonder paraplu regent u nat en zonder zonnebrandmiddel kunt u lelijk verbranden. Maak juridische risico's dus vooraf inzichtelijk door jaarlijks uw bedrijf te laten doorlichten door de ervaren specialisten van WiseMen.

Een handige tool die wij hiervoor bieden is de speciaal voor uw sector ontwikkelde Legal Scan.

Via de Legal Scan wordt op praktische wijze gebruikgemaakt van de parate kennis van onze advocaten om uw bedrijf in één dag grondig te screenen.

Met de Legal Scan legt u de basis voor een degelijke juridische structuur van uw bedrijf en verkrijgt u inzicht in:

  • juridische stand van zaken middels praktische rapportage
  • juridische knelpunten
  • passende juridische oplossingen
  • strategische informatie (denk aan overname, fusie, beursgang)

Proces:

Twee advocaten van WiseMen komen een dag langs bij u op kantoor. De bevindingen worden deels verder uitgewerkt op kantoor WiseMen (totaal 20 uur). Daarna worden de bevindingen bij u op kantoor of bij WiseMen gepresenteerd.

De legal scan is een methode om de juridische infrastructuur van uw bedrijf in kaart te brengen en nader te analyseren. In de rapportage zal naar voren worden gebracht waar de juridische risico´s en leemtes liggen binnen de organisatie, voor wat betreft de onderzochte gebieden. Voorts zal de rapportage een legal framework bevatten. De uitkomsten van de legal scan vormen de basis voor het legal framework. Het legal framework schetst de juridische structuur van hetgeen geïmplementeerd dient te worden om de gesignaleerde risico´s binnen de organisatie te minimaliseren.

 Interesse? Mail info@wisemen.nl of bel 070-3819281 en vraag naar Olaf Schauten


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81