slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Onrechtmatige publicaties

Wij hebben ruime ervaring in het voeren van procedures over uitingen op internet of in andere media.

Deze procedures zijn vaak feitelijk en juridisch complex. Daardoor is de uitkomst van een procedure soms moeilijk te voorspellen. Het recht op vrije meningsuiting is weliswaar een grondrecht, maar dat recht is niet absoluut. Zo wordt de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld begrensd door het recht van een ieder gevrijwaard te blijven van inbreuken op zijn persoonlijke levenssfeer. Neemt u contact met ons op voor advies.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81