slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Handelsnaamrecht

De naam van uw onderneming wordt beschermd door het handelsnaamrecht. Het handelsnaamrecht  biedt u de mogelijkheid op te treden tegen gebruik van uw handelsnaam door andere ondernemers.

De handelsnaam
Uw handelsnaam is de naam die u gebruikt ter aanduiding van uw onderneming. Het is dus de naam die u feitelijk gebruikt op bijvoorbeeld uw briefpapier, uw website of zelfs uw Linkedin of Facebook profiel. De naam die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel is dus niet per definitie de naam waar u bescherming aan kunt ontlenen. Ook het gebruik van een domeinnaam kan handelsnaamgebruik opleveren.

De bescherming
Indien een concurrent een handelsnaam gebruikt die geheel of gedeeltelijk overeenstemt met uw handelsnaam, kunt u daar tegen optreden indien aan bepaalde eisen is voldaan. Zo dient u eerder te zijn met het gebruik van uw handelsnaam dan uw concurrent en bovendien moet sprake zijn van gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen. Of sprake is van verwarringsgevaar wordt beoordeeld aan de hand van een aantal omstandigheden.

Verwarringsgevaar
Sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien uw onderneming dezelfde activiteiten verricht als de onderneming van de andere partij, beide ondernemingen in dezelfde regio zijn gevestigd of sprake is van eenzelfde klantenkring.

In de regel geldt dat hoe bekender uw naam is, hoe groter de omvang van de bescherming die u op basis van het handelsnaamrecht kunt inroepen.

Optreden tegen gelijkende handelsnamen
De handelsnaamwet biedt u de mogelijkheid op te treden tegen gelijkende handelnamen mits sprake is van verwarringsgevaar. Of u met succes kunt optreden kunnen wij vooraf goed inschatten.

In het geval van een procedure zal stopzetting van het gebruik van de inbreukmakende handelsnaam worden gevorderd op straffe van een dwangsom. Ook zal aanspraak worden gemaakt op vergoeding van uw juridische kosten. Die worden doorgaans volledig toegewezen indien u in het gelijk wordt gesteld.

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81