slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Domeinnamen

Domeinnamen kunnen worden geregistreerd door degene die als eerste een verzoek daartoe doet bij de SIDN danwel een andere organisatie die daartoe de mogelijkheid biedt.

Doordat geen inhoudelijke toets plaatsvindt kan de registratie of het gebruik van de domeinnaam strijdt op leveren met een handelsnaamrecht of merkenrecht danwel anderszins jegens een ander onrechtmatig zijn.

Wij adviseren onze cliënten regelmatig in geschillen over domeinnamen.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81