slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Auteursrecht

De auteursrecht advocaten van WiseMen adviseren en procederen in het geval van inbreuken op auteursrechten. Maar ook voor complexe vragen over de inhoud en omvang van auteursrechten kunt u bij de auteursrecht advocaten van WiseMen terecht. 

Optreden tegen auteursrechtinbreuk
Indien u constateert dat iemand zonder toestemming gebruikt maakt van uw auteursrechtelijk beschermde werk, kunt u daar tegen optreden. U kunt naast een verbod op verder gebruik ook aanspraak maken op schadevergoeding. De auteursrecht advocaten van WiseMen treden regelmatig op tegen inbreuken op auteursrechten.

Verweer tegen auteursrechtinbreuk
Indien u naar uw mening ten onrechte wordt aangesproken wegens auteursrechtinbreuk, staan de auteursrecht advocaten van WiseMen u graag bij.

Licentieovereenkomst
Met een licentieovereenkomst kan de auteursrechthebbende aan anderen toestemming geven voor gebruik van het werk. De inhoud van de licentieovereenkomst dient zorgvuldig te worden opgesteld en worden toegesneden op het betreffende werk. De auteursrecht advocaten van WiseMen helpen u graag aan de juiste licentieovereenkomst. 

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81