slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Contractsonderhandelingen

Het onderhandelen over de juridische aspecten van een contract is specialistenwerk. Het uitgangspunt is dat beide partijen tevreden moeten zijn over de uitkomsten van de overeenkomst. Het contract moet vooral voor beide partijen in economische zin haalbaar zijn. Daarnaast zal het contract vooral duidelijkheid moeten scheppen over de rechten en verplichtingen van beide partijen.

Voor onze cliënten voeren wij contractsonderhandelingen direct met de andere partij of fungeren als adviseur op de achtergrond. Doordat wij echte kennis van IT combineren met juridische expertise, halen wij het onderste uit de kan bij onderhandelingen.

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81