slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Cursus: Handelsnaamrecht en domeinnaamrecht

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

1. Inhoud van het handelsnaamrecht
- bespreking artikelen Handelsnaamwet

2. De rol van een merknaam in een handelsnaamgeschil
- introductie merkenrecht
- gebruik van een merk in handelsnaamprocedure

3. Domeinnaamrecht
- bespreking karakteristieken van het domeinnaamrecht
- wanneer is sprake van gebruik van een handelsnaam of merk in een domeinnaam?
- Wanneer kan de merkhouder/houder handelsnaam optreden tegen gebruik domeinnaam?
- de wijze van procederen: rechter of WIPO-arbitrage?

4. De wijze van geschillenbeslechting, adviezen en tips
- het verzamelen van relevante feiten
- het schrijven van een goede sommatiebrief of verweerschrift

5. Derdenbeslag en de wijze hier mee om te gaan.
- introductie van derdenbeslag
- de wijze van het leggen van beslag
- de mogelijkheden van verweer/opheffen van beslag

6. Bespreking actuele jurisprudentie en discussie

Kosten:

Kosten per deelnemer: € 350,- excl. BTW. Vaste prijs ongeacht het aantal deelnemers: € 2.500,-- (ex BTW).


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81