slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Cursus Agentuur- en distributieovereenkomsten

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de juridische achtergrond van agentuurovereenkomsten en distributieovereenkomsten. Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarin de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een natuurlijk persoon of een onderneming om voor hen diensten en/of producten te verkopen op basis van een provisie, vindersloon, aanbreng-fee, het maakt niet uit hoe men het noemt. Klinkt simpel genoeg: de opdrachtgever heeft geen vaste betalingsverplichtingen ten aanzien van degene die de diensten of producten voor hem verkoopt.

Veel opdrachtgevers weten echter niet dat de wetgever heeft vastgesteld dat deze groep personen en bedrijven extra bescherming verdienen omdat zij volledig afhankelijk zijn van het verdienen van een provisie. Deze cursus gaat in op de juridische basis van de agentuurovereenkomst en de valkuilen van de overeenkomst.

Bij distributie gaat het om het verkopen van diensten en/of producten van een derde partij waarbij de distributeur verantwoordelijkheid neemt voor de levering van zulke diensten en/of producten. Dit geeft ook bepaalde risico’s en voordelen.

Deze cursus is vooral bedoeld voor accountmanagers, sales-medewerkers en algemeen directeuren.

Onderwerpen zijn:

  1. Aansprakelijkheid;
  2. Beloning en provisie;
  3. Ontbinding/opzegging van de overeenkomst;
  4. Hoe om te gaan met Goodwill bij agentuurovereenkomsten;
  5. restricties van distributieovereenkomsten;
  6. Concurrentiebedingen;
  7. Intellectuele eigendomsrecht bij distributie- en agentuurovereenkomsten.


Kosten: € 350,- excl. BTW

Bij een abonnement op de Virtuele Juridische Afdeling ontvangt u 50% korting op onze cursussen!

Gegeven door: Emilie van Kempen.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81