slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Cursussen

WiseMen geeft regelmatig cursussen aan haar cliënten. Hieronder vindt u een overzicht van onze cursussen.

Cursussen

Cursus privacy

Privacywetgeving staat volop in de aandacht. Vanaf 25 mei 2018 zal de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, GDPR) van toepassing zijn. De AVG zal de huidige nationale Wet bescherming persoonsgegevens vervangen.

Lees verder

Cursus Arbeids- en ontslagrecht onder de nieuwe wetgeving

Per 1 januari en 1 juli 2015 is de wetgeving voor arbeidsovereenkomsten en het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Inmiddels is ook enige jurisprudentie op dit gebied gepubliceerd. Blijf bij en voorkom zo onnodige kosten!

Lees verder

Cursus Handelsnaam- en domeinnaamrecht

Deze cursus geeft een inleiding op het handelsnaam- en domeinnaamrecht. Actuele jurisprudentie wordt besproken waarbij voldoende tijd wordt ingeruimd voor vragen en discussie. 

Lees verder

Cursus Agentuur- en distributieovereenkomsten

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de juridische achtergrond van agentuurovereenkomsten en distributieovereenkomsten.

Lees verder

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81