slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Inkoop IT- en communicatiediensten

Wij ondersteunen ondernemingen en overheden op het gebied van inkoop van ICT-dienstverlening.

Actueel is bijvoorbeeld de wens om diensten vanuit de cloud in te kopen. Bedrijven en overheden sluiten meer en meer overeenkomsten met ICT-bedrijven om hun complexe IT-systemen te migreren naar de cloud.

Dit brengt naast de migratie zelf weer een aantal specifieke risico's met zich mee. Met name op het gebied van privacy in combinatie met het gebruik van data. Ook spelen beschikbaarheidseisen, continuïteitsissues, beveiliging en intellectuele eigendomsrechten een voorname rol.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

 


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81