slider01

 

 

 

slider01-1440x501x1
slider01-1440x501x1-1

Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze website ontleend worden, noch vloeien er enige verplichtingen voor WiseMen uit voort. WiseMen aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die mochten voortvloeien uit het gebruik van deze website en websites waar eventueel naar verwezen wordt.

Wilt u een eigen disclaimer? Neem contact met ons op.

Onze algemene voorwaarden treft u hier.


Emilie van Kempen

IT-recht, privacy, (Europees) arbeidsrecht, geschillen 

Contact


Armin Karimi

IT-recht, privacy, bestuursrecht

Contact


Jeroen Hörters

Office Manager
 

Contact


Henk Dekker

Geschillen, intellectuele eigendom en contracten

Contact


Morgane Veenhuijzen

Arbeidsrecht en HRM, ontslagprocedures en reorganisaties.

Contact


Olaf Schauten

IT-contracten, onderhandelingen en ondernemingsrecht.

Contact
Wisemen team

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81