IT-contracten

Gebruik onze Virtuele Juridische Afdeling voor uw contractenwerk

Contact

Geschillen over IT

Onze advocaten hebben ruime ervaring met geschillen over IT-projecten

Contact

Arbeidsrecht & HRM

Advies, ontslagprocedures en reorganisaties

Contact

Geschillen over IE/IP 

Wij zijn gespecialiseerd in procedures over IT en IP

Contact

Merken & reclame

Advies over de bescherming van uw creaties 

Contact

IT-aanbestedingen

Onze advocaten hebben ruime ervaring met aanbestedingsprocedures

Contact

Privacy en IT

Voor al uw vragen over privacy en datalekken 

Contac

Hebt u hulp nodig bij onderhandelingen over ICT-contracten?

Het opstellen van ICT-contracten is ons specialisme. Onze adviezen geven u een onmisbare voorsprong in (contracts)onderhandelingen. 
Meer info

Advies over datalekken en de meldplicht datalekken?

Voorkom aansprakelijkheid en boetes. Ons team Datalekken adviseert over datalekken en uw mogelijke meldplicht na een grondige analyse. 

Meer info

Zijn uw arbeidsovereenkomsten up to date?

Wij adviseren ondernemers over alle arbeidsrechtelijke aspecten en verlenen bijstand in geschillen met werknemers en bestuurders.
Meer info

Is uw juridische afdeling onderbezet?

Zwangerschapsverlof of vertrek van een medewerker? Komt u ook wel eens handen tekort? Wij weten exact wie u nodig hebt.

Meer info

wisemen
advocaten

Wij leveren sinds 1999 juridische diensten aan IT-ondernemers, technologiebedrijven en marketing & communicatie-adviesbureaus. 

Wij begrijpen de dagelijkse gang van zaken van uw onderneming. Wij spreken uw taal. Dit heeft als voordeel dat wij u snel van advies op maat kunnen voorzien. Daarbij houden wij oog voor uw commerciële belangen en houden wij onze adviezen vooral praktisch. Hierbij is de doelstelling dat met klanten een langdurige relatie wordt opgebouwd en dat de toegang tot de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt. WiseMen ondersteunt ondernemingen op dagelijkse basis in de hoedanigheid van een virtuele juridische afdeling.

U kunt bij ons onder andere terecht voor advies over het opstellen van IT-contracten, de bescherming van uw intellectuele eigendommen en de wijze waarop u uw (internationale) marketingcampagnes in lijn brengt met het consumentenrecht en privacyrecht.

Ons klantenbestand varieert van zzp-ers tot zeer grote (overheids)organisaties. WiseMen fungeert als een virtuele juridische afdeling voor meer dan 250 leveranciers van IT- en communicatiediensten.

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wij graag met u hoe wij u verder kunnen helpen.  

 

Artikelen

22 juli 2016

Bedrijfsgeheim en bescherming know how. Eén NDA is geen NDA?

Let op! Het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement (NDA)) is van belang voor de betrokken bedrijven onderling, maar misschien nog wel belangrijker is het om tevens directe NDA’s met de betrokken werknemers van de wederpartij  te sluiten. In deze zaak was er wel een geheimhoudingsovereenkomst getekend met de voormalige werkgever van twee werknemers maar niet met hen direct.

Lees meer
13 juni 2016

Sancties op het ontbreken van een bewerkersovereenkomst: nu en straks

De toekomstige Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) introduceert ook boete voor het ontbreken van een bewerkersovereenkomst.

Lees meer
10 juni 2016

Vergeefs beroep op clausule in IT-contract na falende back-up

Het is het horrorscenario van iedere IT-dienstverlener en (vooral) zijn klant. Het niet kunnen terugplaatsen van geback-upte data na een crash van één of meer harde schijven in een RAID-constructie. Ik heb het in mijn praktijk diverse malen meegemaakt: een IT-leverancier die in paniek mij belt en meedeelt dat er iets goed mis is gegaan bij een klant waardoor data verloren is gegaan.

Lees meer
Meer artikelen

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81