ICT- en 
ondernemingsrecht

Sinds 1999 adviseurs van ICT-ondernemers en reclamebureaus

Contact

Privacy en IT

Voor al uw vragen over privacy, datalekken en Big Data 

Contact

Arbeidsrecht & HRM

Advies, ontslagprocedures en reorganisaties

Contact

Dreigend IT-conflict?

Vraag vrijblijvend advies en voorkom escalatie

Contact

Bescherm uw IP  

Vraag advies aan onze specialisten 

Contact

Hulp bij onderhandelingen over IT-contract?

Het opstellen van ICT-contracten is ons specialisme. Onze adviezen geven u een onmisbare voorsprong in (contracts)onderhandelingen. 
Meer info

Dreigt uw ICT-project te mislukken en wilt u advies?

Wij adviseren en procederen bij geschillen omtrent de uitvoering van IT-projecten en de nakoming van contracten.
Meer info

Big Data, wat mag u ermee?

Het gebruik van Big Data loopt tegen de grenzen van het privacyrecht. Laat u adviseren door onze experts.

Meer info

Zijn uw arbeidscontracten up to date?

Wij adviseren ondernemers over alle arbeidsrechtelijke aspecten en verlenen bijstand in geschillen met werknemers en bestuurders.
Meer info

wisemen
advocaten

Wij leveren sinds 1999 juridische diensten aan IT-ondernemers, technologiebedrijven en marketing & communicatie-adviesbureaus. 

Wij begrijpen de dagelijkse gang van zaken van uw onderneming. Wij spreken uw taal. Dit heeft als voordeel dat wij u snel van advies op maat kunnen voorzien. Daarbij houden wij oog voor uw commerciële belangen en houden wij onze adviezen vooral praktisch. Hierbij is de doelstelling dat met klanten een langdurige relatie wordt opgebouwd en dat de toegang tot de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt. WiseMen ondersteunt ondernemingen op dagelijkse basis in de hoedanigheid van een virtuele juridische afdeling.

U kunt bij ons onder andere terecht voor advies over het opstellen van IT-contracten, de bescherming van uw intellectuele eigendommen en de wijze waarop u uw (internationale) marketingcampagnes in lijn brengt met het consumentenrecht en privacyrecht.

Ons klantenbestand varieert van zzp-ers tot zeer grote (overheids)organisaties. WiseMen fungeert als een virtuele juridische afdeling voor meer dan 250 leveranciers van IT- en communicatiediensten.

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken wij graag met u hoe wij u verder kunnen helpen.  

 

Artikelen

13 januari 2017

Wanneer mag je een factuur met incassokosten verhogen?

Voor ondernemers zijn weinig zaken zo frustrerend als een onbetaald gelaten factuur. De wetgever heeft dit probleem willen oplossen, door de mogelijkheid te geven om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze verhoging zou de debiteur een prikkel tot nakoming moeten geven zodat de factuur zonder vertraging wordt voldaan.

Wanneer mag je deze incassokosten in rekening brengen?

Lees meer
15 december 2016

Meldplicht datalekken, een tussenstand van de Autoriteit Persoonsgegevens

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en onder omstandigheden ook aan de personen van wie de gelekte gegevens zijn. De AP geeft op haar website een beknopte samenvatting van het afgelopen jaar en verschaft een overzichtelijk factsheet.

Lees meer
13 december 2016

VNG stelt Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden (GIBIT) voor IT vast

De VNG heeft Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden voor IT-diensten, afgekort als "GIBIT" vastgesteld. Deze nieuwe inkoopvoorwaarden hebben als doel gemeenten te helpen om te waarborgen dat duidelijke afspraken worden gemaakt, die aansluiten bij behoeften en doelstellingen bij IT-projecten.

Lees meer
Meer artikelen

DIRECT
CONTACT

070 381 92 81